Tvorba softwaru a Programování Ostrava

Ročníky

1970 (5)
1980 (10)
1990 (10)
2000 (10)
2010 (3)

Hledání

Ročník 1993

Seminář PROGRAMOVÁNÍ '93

Ostrava - Dům techniky
Náklad 150 výtisků
8. 6. - 10. 6. 1993
Příspěvky:
 1. Úvod k objektově orientovanému bloku přednášek - Branislav Lacko
 2. Vádemékum objektově orientované technologie - Branislav Lacko
 3. Základní principy objektově orientovaného paradigmatu - Jiří Polák
 4. Objektově orientované programování v C++ - Filip Brázdil
 5. COBOL a objektové programování - Jiří Veselý
 6. Objektově orientované databáze - Jaroslav Pokorný
 7. OOP z pohledu programování - Pavel Drbal
 8. Vyhledávání ve vyvážených stromech I. - Max Jan Honzík
 9. Totální objektifikací za nový řád ve správě objektů - Ivan Ryant
 10. Práce s objektově orientovaným generátorem programů Cobol - Vlastimil Čevela
 11. Výuka OOP na Ostravské universitě - František Huňka
 12. Objektový versus strukturovaný přístup při analýze a návrhu informačníchsystémů - Helena Jilková
 13. Souvislosti mezi objektově orientovanými a relačními metodologiemi návrhuprogramů - Martin Molhanec
 14. Platón a objektové modelování - Robert Číhal
 15. Modelování a predikce spolehlivosti programového vybavení - Jan Chochola
 16. Hodnocení a klasifikace bezpečnosti informačních systémů - Petr Hanáček
 17. Etika profese programování - Max Jan Honzík
 18. Na co by si měli naši tvůrci softwaru zvyknout - Jiří Šlegr
 19. Plnotextová technologie a její aplikace - Richard Bébr
 20. Metodologie 4FRONT - nástroje tvorby informačních systémů - Jiří Polák
 21. GUPTA: Prostředky databázové technologie - Zdeněk Oliva
 22. Metodický postup tvorby logických datových modelů - Ludmila Kalužová
 23. Symbióza CASE Synthesis a CAP magic = 5GL ? - Ĺudovít Marcinčín
 24. CASE - obchodní trik, nebo naše spása - Karel Metzl
 25. Využití CASE a metodologie projektování informačních systémů na ekonomickéfakultě VŠB - Jiří Schindler, Josef Fiala, Jan Ministr, Alena Juráková
 26. Jak to přišlo, že na podzim roku 1992 Československo nebylo zaplavenoproduktem zabezpečení transakčního zpracování pro FoxPro 2.0 - Petr Bílý, Jitka Majetičová

Warning: fopen(C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\cache/sbornik/1993/required_files.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 60

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 61

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 62

Warning: fopen(C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\cache/sbornik/1993/contents.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 64

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 65

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 66