Tvorba softwaru a Programování Ostrava

Ročníky

1970 (5)
1980 (10)
1990 (10)
2000 (10)
2010 (3)

Hledání

Ročník 1999

Celostátní konference TVORBA SOFTWARU '99

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
ISBN 80-85988-39-9
Náklad 100 výtisků
26. 5. - 28. 5. 1999
Příspěvky:
 1. Panelová diskuze k návrhu státní informační politiky - Zbyšek Bahenský, Jiří Kofránek
 2. Komponentová stavba informačních systémů - Petr Maňas
 3. Přelom tisíciletí a evropská pětiletka ve výzkumu informačních technologií - Jindřich Kaluža
 4. Lesk a bída Internetu aneb InFernet Veritas - Richard Bébr
 5. Principy tvorby objektů v komponentním frameworku BCF - Michal Brožek
 6. Místo návrhu uživatelského rozhraní v životním cyklu vývoje programovéhosystému aneb systematický přístup k návrhu uživatelského rozhraní - Alena Buchalcevová, Milan Drbohlav
 7. Tvorba aplikací v prostředí Black Box Component Builder - Jindřich Černohorský
 8. Od děrných štítků k Internetu aneb 40 let programovacího jazyka Cobol - Vlastimil Čevela
 9. Projektování a předsudky - Pavel Drbal
 10. MS Word a makra - makra nejsou jen viry - Martin Fussek
 11. Použití jazyka Java pro aplikace měření a řízení - Roman Gužík
 12. Architektura programových systémů - Max Jan Honzík
 13. Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model- View - Controller - Gustav Hrudka
 14. Typová kontrola a objektově orientovaný jazyk - František Huňka
 15. Informační systém pro nakládání s odpady - Odpadový server České republiky - Jiří Hřebíček, Jaroslav Ráček, Tomáš Pitner
 16. Objektově relační databáze a Oracle 8 - Ludmila Kalužová
 17. Využívanie technológie Tracking and Tracing pomocou Internetu a Intranetu - Iveta Kremeňová, Milan Petrík
 18. Plánovanie a riadenie implementácie veĺkých informačných systémov - Juraj Kubiš
 19. Revitalizace informačních a řídících systémů (východiska, zásady, postupy) - Branislav Lacko
 20. OODBMS - systém POET, jeho struktura, možnosti a způsob využití - Petr Matula
 21. Projekt systematického vzdělávání a výchovy projektantů IS - Zdenko Staníček
 22. Aplikace typu EIS a přínosy z jejich užívání - Milena Tvrdíková
 23. UML - Unified Modeling Language - Martin Molhanec
 24. Novinky v technologiích intranetu - Martin Molhanec
 25. BORM - Business Object Relation Modeling - popis metody se zaměřením naúvodní fáze analýzy IS - Vojtěch Merunka, Jiří Polák
 26. Bezpečnost dat v lokálních počítačových sítích, síťový operační softwareNetware od společnosti Novell - Jiří Schindler, Magda Chmelařová
 27. Využití nástrojů pro tvorbu databází v prostředí Black Box Component Builderu - Pavel Kořenek

Warning: fopen(C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\cache/sbornik/1999/required_files.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 60

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 61

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 62

Warning: fopen(C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\cache/sbornik/1999/contents.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 64

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 65

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 66