Tvorba softwaru a Programování Ostrava

Ročníky

1970 (5)
1980 (10)
1990 (10)
2000 (10)
2010 (3)

Hledání

Ročník 2003

Celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2003

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
ISBN 80-85988-83-6
Náklad 100 výtisků
28. 5. - 30. 5. 2003
Příspěvky:
 1. Platformy pro tvorbu grafických aplikací - David Bražina
 2. Nová norma jazyka Cobol - Vlastimil Čevela
 3. Jak číst knihy o metodikách aneb zobecněná recenze - Pavel Drbal
 4. Význam prostředků CASE pro řízení jakosti software - Jan Dujka
 5. Aplikačně-průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijníhoprogramu informační technologie - Max Jan Honzík, Radomír Kurečka
 6. Časová hlediska elektronického podepisování - Miroslav Hrad, Jaroslav Ráček
 7. Elektronická zdravotní pojišťovna HZP - Milana Hrabalová, Otakar Fišer
 8. Správa firewallů a antivirových systémů ve společnosti ORKLA FoodsInternational - Martin Kořínek
 9. Cykly v projektoch - Juraj Kubiš
 10. Pedagogické vzory ve výuce softwarových inženýrů - Miloš Kudělka, Vladimír Sklenář
 11. Nové pohledy na životní cyklus tvorby software z hlediska jakosti aplikacíautomatického řízení - Branislav Lacko
 12. Outsourcingové modely a prevádzka informačného systému - Bohuslav Martiško
 13. Technologie Model-View-Controller a její uplatnění při návrhu a implementaciinformačních systémů v prostředí tenkého klienta - Ivo Martiník
 14. Podpora ICT ve velkých firmách a objektově orientovaný přístup - Vojtěch Merunka
 15. Procesní portál veřejné správy - Jan Ministr
 16. Objektové metodologie - jejich užití a výklad - Martin Molhanec
 17. Macromedia Flash a jeho využití při výuce technických předmětů - Martin Draessler, Jan Jirsa, Martin Molhanec
 18. Seznámení se standardem STEP a jeho objektově orientovaným jazykem EXPRESS - Martin Molhanec, Filip Gottwald, Roman Mík
 19. Metodologie orientované na tvorbu webových sídel - Martin Molhanec
 20. Současné mobilní komunikace - cesta ke třetí generaci - Olga Müllerová
 21. WWW server v přílivu uživatelů Internetu - Jaromír Ocelka
 22. Návrh a realizace www prezentace ČKR - Šárka Ocelková
 23. The Notion of "Active Customer" in the Outsourcing Contracts - Bogdan Pilawski
 24. Bezbariérový web - Pavel Pěnka, Jaroslav Ráček
 25. Evoluce vývoje software v prostředí MicroStation - Stanislav Sumbera
 26. Právní režim informačních systémů obsahujících personální údaje - Vladimír Šmíd
 27. Modelování znalostí - Zdeňka Telnarová
 28. Použití jazyka UML při vývoji systémů pracujících v reálném čase - Jan Šlechta

Warning: fopen(C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\cache/sbornik/2003/required_files.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 60

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 61

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 62

Warning: fopen(C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\cache/sbornik/2003/contents.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 64

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 65

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\inetpub\wwwroot\ekf\php\tsw\inc\cache.php on line 66