Příjmení:
Jméno:
Tituly:
Organizace
Pozice:
Název firmy:
Adresa firmy:
Kontaktní informace
Telefon (v mezinárodním formátu):
E-mail:
Prosím vyberte:
pouze účastník účast s příspěvkem
Požaduji sborník v tištěné podobě:
Ano Ne
Příspěvek
Název:
Spoluautoři (např. Novák J., Škop K.):
Abstrakt:
Jednací jazyk:
český slovenský anglický
Poznámka
Poznámka:
Účastník konference tedy uděluje svým přihlášením, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů poskytnutých v rámci konference Ekonomické fakultě VŠB-TUO, Sokolská třída 33, 70121 Ostrava.
Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.
Pokračujte v registraci kliknutím na tlačítko Dále >>