Osobní údaje
Jméno:
Příjmení:
Školní e-mail:
Telefon:
Osobní číslo:
PEDAGOG
Jste-li pedagog, zvolte tuto možnost a preskočte sekci STUDENT:
Jsem pedagog
STUDENT
Jste-li student, zvolte tuto možnost a vyplňte doplňující údaje:
Jsem student
Doplňující údaje:
Ročník:
Obory (pouze 1. ročník bakalářského studia):
Obory (ostatní ročníky):
Zkouška
Chci vykonat zkoušku z:
Angličtiny
Němčiny
Francouzštiny
Španělštiny
Italštiny
Ruštiny
Předchozí zkoušky a testy
Vykonal jste již někdy TENTO jazykový test pro výjezd do zahraničí na EKF? V případě, že ano, prosím vyberte:
Z jakého jazyka?
Ve kterém roce?
Pokud máte nějaký jazykový certifikát, uveďte jaký (platnost pouze 4 roky):
Pokračujte v přihlášení kliknutím na tlačítko Dále >>